Dni vianočné

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_11(dvojčíslo), Zdroj: P. Uhlík, Vydané dňa: 20. 12. 2008

Sviatočný deň. Naša civilizácia dávno už stanovila v kalendári takéto dni, cítiac ich nevyhnutnosť pre človeka. Neviem, či sa nemýlim, ale zdá sa mi, že zo všetkých jej sviatočných dní najhlbšie zakotvili v nás tieto, ktoré v tomto čase prežívame, dni vianočné. Dni, na ktoré sa dopredu ako deti tešia šťastní a ktorých sa osamelí a nešťastní trochu boja, vediac, že v nich, vydaní sami sebe napospas, budú viesť rozhovor so svojím trpkým bytím. Zabehané ochranné mechanizmy prestanú odrazu pôsobiť, automatika ich pohybu sa zastaví a v tomto momente


spustí sa čosi v hlbinách každého z nás. Akoby v náhlom tichu, ktoré nastalo po chvíľkovom prerušení existenčného lomozu, pouličnej dopravy bytia, odrazu sme začuli tichučko a jemne tikať svoju ľudskú dušu. Tú dušu, na ktorú toľkokrát nebolo času, že sme naraz takmer prekvapení i zaskočení jej nežným, ale nástojčivým klopaním.
/Z úvahy básnika Milana Rúfusa, ktorý sa 10. decembra dožil 80 rokov. Srdečne blahoželáme!/