Október - Mesiac úcty k starším

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_10(október), Zdroj: E. Ušiaková, Vydané dňa: 16. 11. 2008

Neberme zrelý vek tak prísne –
šach ešte neznamená mat.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva,
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,


pre pohodu je zárukou.

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia.
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.
Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 29. októbra pripravilo mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s klubom dôchodcov stretnutie pre našich najstarších občanov, ktorí v tomto roku oslavovali svoje okrúhle životné jubileá. V mene mesta Brezová pod Bradlom sa všetkým oslávencom prihovoril prednosta mestského úradu Bc. Marian Gavlas. Všetkým poblahoželal a vyslovil poďakovanie za ich prácu a do ďalších rokov poprial veľa zdravia, lásky a spokojnosti.
Spestrením krásneho stretnutia bol kultúrny program detí z Materskej školy na Sídl. D. Jurkoviča.
Toto stretnutie sa v minulosti uskutočňovalo v základnej umeleckej škole. Tento rok to bol klub dôchodcov, ktorý je ustanovizňou práve pre tých skôr narodených. Klub dôchodcov je miesto, kde sa môžu stretávať pri rôznych príležitostiach a spríjemniť si tak dni zaslúženého odpočinku. Druhým dôvodom uskutočnenia stretnutia v klube dôchodcov je realizácia projektu pod názvom „Učím sa novému podľa starých tradícií a staré tradície tvoria priestor pre nové možnosti“. Jednoduchým spôsobom povedané - spájanie generácií najstaršej s najmladšou.
Október je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka.

Eva Ušiaková