Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_10(október), Vydané dňa: 16. 11. 2008

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom
Vás srdečne pozýva na organový koncert Doc. Mgr. art. Anny Predmerskej
a vystúpenie mužského cirkevného spevokolu
pri príležitosti 180. výročia narodenia brezovského dlhoročného učiteľa, kantora, hudobného skladateľa a národného buditeľa Michala Kútzkeho,

ktorý sa uskutoční v nedeľu 23. novembra 2008 o 16.00 hodine v evanjelickom kostole
v Brezovej pod Bradlom.


Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom
Vás srdečne pozýva na
slávnosť inštalácie zborovej farárky
Mgr. Lívie Lichancovej,
ktorá sa uskutoční v sobotu 29. novembra 2008 o 10.00 hodine
v chráme Božom v Brezovej pod Bradlom.
Inštaláciu vykoná vznešený brat senior Myjavského seniorátu Mgr. Juraj Šefčík,
slávnostným kazateľom bude dôstojný brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda.