Pre vnučky, pre vnukov

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_10(október), Vydané dňa: 16. 11. 2008

Tak ako mnoho starých rodičov, tak i my sme od vnuka dostali pozvánku na kultúrny program Pre babičku, pre deduška, ktorý sa konal 28. 10. 2008 v telocvični ZŠ na Piešťanskej ulici.
Do začiatku programu zostávalo niekoľko minút a telocvičňa bola zaplnená nielen starými, ale aj prastarými rodičmi, ktorí boli svedkami úžasne krásneho kultúrneho vystúpenia našich vnúčat. Dovolím si napísať, že záverečná spoločná pieseň určite zaslzila všetky oči prítomného publika. Bolo to krásne a dojemné.

Vám, pani učiteľky, patrí srdečná vďaka za to, že sa s veľkou trpezlivosťou venujete našim vnúčatám. Vám, naše vnúčatá, patrí vďaka za krásny program, v ktorom ste ukázali, že ste super. Máme vás radi a sme na vás pyšní. Vám, starí a prastarí rodičia, patrí vďaka, že ste si našli čas a prišli ste povzbudiť naše šikovné vnúčatá.
Keď sme v útrobách školy po programe čakali každý to svoje vnúča, tak sme si medzi sebou vymieňali bezprostredné pocity a dojmy. A záver? Ten je jednoznačný. Úžasná a super skvelá akcia.
Ešte raz všetkým srdečná a veľká vďaka.
                                                                                                                    
Ľubomír Ulrich