Vyhlásenie výsledkov mestskej súťaže

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_09(september), Zdroj: MP, Vydané dňa: 17. 10. 2008

MESTSKÁ POLÍCIA BREZOVÁ POD BRADLOM
Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, PSČ  906 13
Tel.: 034 694 2231, 0905 386 142, e-mail: msp.@brezova.sk

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Mestskou políciou Brezová pod Bradlom vyhlásila v letných mesiacoch


súťaž „O najupravenejšiu záhradku, vchod, balkón“. Do tejto súťaže bolo zaslaných 33 platných hlasovacích lístkov s návrhmi na víťaza. Súťaž bola vyhodnotená v troch kategóriách:
v kategórii najkrajšia záhradka sa víťazom stáva Jarmila Ďurišová, Partizánska 227/11,
pre zväčšenie kliknite na obrázok
v kategórii najkrajší vchod sa víťazom stáva Peter Plačko, Hurbanova 71/113,
pre zväčšeniekliknite na obrázok
v kategórii najkrajší balkón sa víťazom stáva Stanislav Frelih, Dr. Osuského 526,
pre zväčšenie kliknite na obrázok
ocenenie za najkrajší celkový dojem získava Peter Plačko, Hurbanova 71/113.
Ceny budú víťazom odovzdané primátorkou mesta JUDr. Annou Dankovou.

Ceny do súťaže poskytli nasledovní sponzori:
Pneuservis – Ladislav Gálik, Brezová pod Bradlom,
MOGUL Slovakia s.r.o. Hradište pod Vrátnom,
AMADOR s.r.o., Myjava,
JOPEJA – Jozef Valachovič, Holíč,
T-Mobile Slovensko a.s., Brezová pod Bradlom,
Stavebniny Business & Drive, Brezová pod Bradlom,
Drogéria Bradloinvest SK trade, s.r.o.,
DIN – TECHNIK s.r.o., Bratislava.

Mestská polícia Brezová pod Bradlom ďakuje všetkým sponzorom za poskytnutie cien a zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí sa do súťaže zapojili.