Poďakovania

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2008_09(september), Vydané dňa: 17. 10. 2008

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí spolu s nami dňa 12. septembra 2008 odprevadili na poslednej ceste našu drahú mamu, starú a prastarú mamu, pani Annu Barbušiakovú, rodenú Pagáčovú.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

deti s rodinami


Tak ako Ti zo srdca a očí žiarila láska


a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca
života. Slzy nám po lícach stekajú
a ústa pokojný večný spánok želajú.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa rozlúčili dňa 18. septembra 2008 s našou drahou mamičkou, sestrou a tetou Annou Horniačkovou, rod. Hrajnohovou. Obzvlášť ďakujeme p. Ušiakovej a speváckemu zboru za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

smútiace dcéry s rodinami