Ošetrenie detí v zubnej ambulancii

Autor: Alžbeta Fedorová <afedorova(at)zoznam.sk>, Téma: 2008_09(september), Vydané dňa: 17. 10. 2008

Zubné ambulancie v školách sú už viac rokov na Slovensku zrušené, a tým aj pozývanie detí na ošetrenie. Za zdravie svojich detí sú do 18 rokov zodpovední rodičia. Veľa sa o tom hovorí v médiách a píše v novinách, ale rodičia na to akosi zabúdajú. Pritom preventívna prehliadka sa odporúča 2-krát, povinná 1-krát ročne, inak poisťovňa ošetrenie v ďalšom roku neuhradí. Chcem preto pripomenúť rodičom, aby privádzali svoje deti do zubnej ambulancie už v predškolskom veku – od 2 - 3 rokov, pokiaľ dieťa ešte nemá problémy. Dieťa v tomto veku už dokáže

spolupracovať a lepšie si zvyká na budúce ošetrenie. Od apríla t. r. VÚC určil zdravotné obvody, do ktorých patria všetci obyvatelia, teda aj deti. Tie, ktoré majú doteraz dohodu s niektorým zubným lekárom, nemusia ísť k inému, ale tie, ktoré potrebujú prehliadku prvýkrát, môžu sa prihlásiť podľa obvodu (ulice) alebo u toho lekára, ktorého navštevujú rodičia. Ešte musím pripomenúť, že pri prehliadke je povinná prítomnosť rodiča, aby vedel, v akom stave je chrup dieťaťa a tiež hlásenie o prehliadke poisťovni musí byť podpísané od rodiča. Ošetrenie chrupu nie je príjemné ani dospelým, ale verím, že ak si dieťa zvykne na pravidelné stomatologické prehliadky, prekoná strach, ošetrenie zubov bude považovať za samozrejmú starostlivosť o svoje zdravie.
Stomatologické obvody pre Brezovú a okolie:
MUDr. Blatniaková - Brezová pod Bradlom: Bradlianska ul., Bukovská cesta, Dr. Š. Osuského, Družstevná, Myjavská, Štúrova, Záhumnie, Hurbanova Dolina, Žriedlova Dolina, Bukovec, Košariská.
MUDr. Klapáčová - Cesta SNP, Danov Vrch, D. Jurkoviča, Horný rad, Hoštáky, J. Závodného, U Drškovcov, U Dzurákovcov, U Kravárikovcov, U Minárčiných, U Vaškovcov, Priepasné.
MUDr. Mikitová - Brezová pod Bradlom: Baranecká ul., Budovateľská, Čierne Blato, Dolina, Dolné lúky, Garbiarska, J. M. Hurbana, Janka Kráľa, Nám. 7. apríla, Nám. gen. M. R. Štefánika, Odbojárov, Partizánska, Piešťanská, Pod Vŕškami, Staničná, Športová, Vajanského, V Jarku, Štverník.
Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

MUDr. Mikitová