Živio, Hela!

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2008_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2008

15. septembra 2008 sa Elena Libiaková dožíva okrúhleho výročia. Jej meno sa spája s Folklórnym súborom Brezová, v ktorom pôsobila od jeho vzniku (1967) najprv ako tanečníčka súboru, potom ako umelecká vedúca a pedagóg tanca dodnes. Celý svoj život obetovala pre činnosť v kolektíve mladých ľudí, ktorí ju na jednej strane nabíjali energiou na druhej okrádali o sily... Mnohí odišli, ona zotrvala a vychovala niekoľko generácií viac či menej úspešných tanečníkov. Za vedenie súboru a prácu v oblasti zachovávania a rozširovania folklórnych tradícií získala


Cenu primátora mesta Brezová pod Bradlom za rok 2005.
Hela, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám veľká vďaka za odvedenú prácu so želaním pevného zdravia, nech sa ešte dlho Vaše meno bude spájať s Vaším – naším súborom.

Vedenie Mesta Brezová pod Bradlom a redakcia Noviniek spod Bradla.