Deti z CVČ v Slovenskej televízii

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_08(august), Zdroj: E. Ušiaková, Vydané dňa: 18. 09. 2008

Slovenská televízia bude na prvom programe uvádzať novú modernú súťažnú reláciu, ktorá sa od súčasných programov odlišuje tým, že sa zameriava na rozvíjanie kompetencií a zručností, ktoré sú presadzované v rámci prebiehajúcej reformy slovenského školstva. Súťaž sa odohráva v reálnom exteriérovom prostredí, nie je zameraná na bezcieľne preukazovanie encyklopedických poznatkov. Aj keď vytvára svojské prostredie, nie je obvyklou „umelou súťažou“. Nová moderná súťaž má názov Prípady detektíva Kulmena. Zúčastňujú sa jej dva súťažné tímy,

ktoré zábavnou a napínavou formou testujú a rozvíjajú schopnosť práce a kooperácie v rámci tímu, komunikáciu, orientáciu v teréne, zmysluplné a vedomé využívanie moderných komunikačných technológií, schopnosť zdravého úsudku, dedukcie, analýzy. Relácia rozvíja logické uvažovanie, pamäť, testuje zároveň i fyzickú zdatnosť súťažiacich a ďalšie schopnosti. Natáčanie prvého dielu tejto súťaže sa robilo v priestoroch Bratislavského hradu a jeden súťažný tím tvorili práve deti z CVČ: Andrej Dolinský, Jakub Gavlas, Adriana Horvátová a Peter Osuský. Aj keď naše deti nezvíťazili, získali nové skúsenosti, sú bohatšie o pekné zážitky. Mali možnosť vyskúšať si, ako je to byť hercami pred kamerou.

Eva Ušiaková - OSŠK