Pozvánka

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2008

Pri príležitosti 140. výročia narodenia Dušana Jurkoviča a 80. výročia odhalenia Štefánikovej mohyly pripravuje Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci s Mestom Brezová a Spolkom architektov Slovenska verejné spomienkové zhromaždenie v utorok 23. septembra o 17.00 hodine pri Dejinnom pamätníku na miestnom cintoríne. Po položení kvetov na hrob a vzdaní úcty tvorcovi bradlianskej mohyly bude pre účastníkov pristavený autobus na Bradlo.
Spomienková slávnosť na Bradle, ktorej súčasťou bude kultúrny program i odborný výklad k histórii a hodnote


 Jurkovičovho diela, začne o 18. hod. Počas slávnosti bude v chate na Bradle sprístupnená výstavná expozícia venovaná Jurkovičovi a Bradlianskej mohyle. V rámci programu spomienkového dňa sa v dopoludňajších hodinách uskutoční v Národnom dome Štefánikovom seminár pre stredoškolskú mládež i záujemcov z radov verejnosti. V prípade priaznivého počasia je pripravený na Bradle i astronomický večer.
-C-