Poďakovanie

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_08(august), Zdroj: E. Ušiaková, Vydané dňa: 18. 09. 2008

Dňa 6. 8. 2008 vznikol požiar rodinného domčeka našich občanov pána Štefana Dršku a jeho syna Dušana. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu našich hasičov neprišlo k ujme na ich zdraví a nevznikli rozsiahle materiálne škody na majetku. Menovaným bolo okamžite zo strany mesta poskytnuté náhradné ubytovanie v Ubytovni na Piešťanskej ulici. Zároveň im bola zabezpečená strava a ošatenie.
Touto cestou by som chcela poďakovať profesionálnym hasičom, dobrovoľným hasičom, policajtom z obvodného


oddelenia policajného zboru SR, policajtom mestskej polície za ich ľudský a profesionálny prístup.

Eva Ušiaková, sociálne oddelenie