64. výročie Slovenského národného povstania

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_08(august), Vydané dňa: 18. 09. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokVo štvrtok 28. augusta sa konala spomienková slávnosť k 64. výročiu Slovenského národného povstania, usporiadaná Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mestom Brezová pod Bradlom.
Slávnosť začala o 15. hodine pri pamätníku Jána Reptu a jeho povstaleckých spolubojovníkov na Vajanského ul. Primátorka mesta Anna Danková a člen výboru ZO SZPB Fedor Mikulčík položili k pamätníku kvety, zaznelabáseň prednesená Evou Ušiakovou a pieseň v podaní ženského speváckeho zboru. Primátorka Anna Danková sa v závere svojho prejavu zvlášť poďakovala prítomným účastníkom povstania pani Reptovej a pánom Bzdúškovi, Lajdovi a Dobrovodskému. Prihovorili sa i Ján Bzdúšek a Fedor Mikulčík, účastník povstania pán Tomáš Dobrovodský z Pustej Vsi zarecitoval svoju báseň o partizánskom veliteľovi Jánovi Reptovi (uverejnenú v Novinkách 9/2007). Milou súčasťou slávnosti bola gratulácia účastníčke povstania pani Božene Vráblikovej k jej nadchádzajúcim deväťdesiatym piatym narodeninám.
Kvôli prebiehajúcim úpravám okolia Dejinného pamätníku na miestnom cintoríne pokračovala spomienková slávnosť pri pamätníku v Dvoloch - jednom z miest pobytu partizánskeho odielu Repta. Ing. Ján Bzdúšek pripomenul nasledujúce mená svojich spolubojovníkov, tých Reptových partizánov, ktorí v boji i za našu slobodu priniesli obeť
najvyššiu - položili svoje životy:
1. Ján Bystrický, Moravan, zahynul v Lopušnej
2. Martin Konečník, Slovák, v Krajnom
3. Ján Konečník, Slovák, v Krajnom
4. Filip Tkáč, Slovák, v Hlbokom
5. František Vašourek, Čech, v Hlbokom
6. Ivan Dženk, Gruzínec, v Hlbokom
7. Jozef Žák, Slovák, v Prietrži
8. Lazar Živkovič, Srb, upálený v Dvoloch
9. Soňa Lefner, židovka, v koncentračnom tábore Ravensbrück
10. Ján Čermák, Slovák, v koncentračnom tábore Mauthausen
11. Vladimír Kovár, v koncentračnom tábore Melk
12. Štefan Držka, Slovák, U Rafčíkov
13. Eduard Lanuševský, Poliak, U Rafčíkov
14. ruský partizán Michal, na Danech Vrchu
15. ruský partizán Ondrej, v Cetune
16. Rudnenko, Rus, pod Klenovou
17. Ladislav Neuwirt, Moravan, Mošovce

Česť ich pamiatke!


Matúš Valihora