Rekonštrukcia

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázok pre zväčšenie kliknite na obrázok
V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia chodníkov a komunikácie na Nám. 7. apríla a Sídl. D. Jurkoviča. Realizuje ju f. Skanska BS a.s., termín ukončenia prác je podľa zmluvy o dielo 28. 8. 2008. Uvedená rekonštrukcia chodníkov
a komunikácie je hradená z rozpočtu mesta.

odd. výstavby, ÚP, ŽP, dopravy a SOU