Vyššie životné minimum od 1. júla 2008

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.
Výška súm životného minima je od 1. júla 2008 upravená na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych


vecí a rodiny SR č. 291/2007 Z. z. o úprave súm životného minima nasledovne:
1. suma 5 130, - Sk sa upraví na sumu 5 390, - Sk v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (t.j. platná suma životného minima bude zvýšená o 260,-Sk),
2. suma 3.580,-Sk sa upraví na sumu 3.760, - Sk v prípade, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu (t.j. platná suma bude zvýšená o 180,-Sk),
3. suma 2.340,-Sk sa upraví na sumu 2.460,- Sk, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa (t.j. platná suma bude zvýšená o 120,-Sk).

Bc. Eva Ušiaková, oddelenie soc., školstva a kultúry