Spoločenská kronika

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Jubilanti v mesiaci júl
Jozefína Ábelová, 75-ročná
Zuzana Gabrižová, 75-ročná

Anna Stančíková, 75-ročná
Božena Poláčková, 70-ročná

Narodili sa
Silvia Sumerová
Matúš Danek

Sobáš uzavreli
František Brtevník
- Vladimíra Šlahorová

Zomreli
Terézia Gáliková, rod. Langovičová, 86-ročná
Ivan Šeplák, 79-ročný