Nové detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Zdroj: RR, Vydané dňa: 13. 08. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokNa zelenej ploche v priestoroch sídliska je postavené nové detské ihrisko.pre zväčšenie kliknite na obrázok
Dúfame, že milé herné prvky z agátového dreva nepravidelných tvarov budú miestom radosti najmä pre deti zo sídliska. Pre úplnosť treba uviesť, že do polovice septembra k ihrisku pribudnú štrkové dopadové zóny, tri lavičky a jeden odpadový kôš. Staré detské ihrisko bude zlikvidované na jeseň tohto roku.
Vyššie uvedené realizácie a zámery zapadajú do celkovej koncepcie riešenia detského ihriska a športoviska v tejto


lokalite. Realizácia projektu „Areál voľnočasových aktivít“ (cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013) sa uskutoční v prípade jeho schválenia na jar v roku 2009.
A ideme ďalej, aby sa nám podarilo naplniť čo najviac zámerov v oblasti budovania a rekonštrukcie detských ihrísk a športovísk v ďalších lokalitách mesta.

-RR-