Názory / komentáre

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Chcel by som touto cestou požiadať zodpovedné osoby (redaktorky, kameramana) tohoto časopisu, aby častejšie chodili medzi športujúcu verejnosť. Veď tu máme veľmi šikovné mládežnícke kolektívy futbalistov, hádzanárok, atlétov, karatistov, hokejbalistov, šachistov. Okrem mladých športovcov tu máme aj športujúcich seniorov. Sú vytvorené futbalové partie a tenisové kurty sú stále zaplnené hlavne tenistami staršieho veku, na ktorých sa je radosť pozerať, čo všetko ešte dokážu v ich veku. Je treba chodiť medzi týchto športových nadšencov, komunikovať s nimi

o ich činnosti, aktivitách, problémoch, ale hlavne ich viac zviditeľňovať a tým aj pritiahnuť ďalších.

Ulrich Ľubomír


Ľubomír, Novinky spod Bradla je mesačník pre občanov. To znamená, že aj ty Ľubo, môžeš napísať článok o činnosti futbalovej partie, o ktorú ti zrejme ide. Neviem, o čo kráča. Nemôžeš, a ani nikto iný, žiadať, aby redaktorky (neviem, ktoré ďalšie píšu o športe okrem mňa) a tobôž nie kameraman, aby sme chodili medzi športujúcich seniorov len tak mirnix- dirnix. Keď pozveš, že príďte vtedy a vtedy, máme turnaj – prídeme. Keď povieš, že chcete uverejniť inzerát pre doplnenie partie – zverejníme. A potom, vo futbalovom klube máte „styčného dôstojníka“ Ing. Ľubomíra Barbírika, ktorý pravidelne posiela výsledky nielen do krajského týždenníka My, ale zároveň aj nám, tak prečo sa s ním nespojíte a nedohodnete? A propo, myslím si, že v Novinkách je šport dostatočne zastúpený... teraz mi napadlo, že volejbalisti sa tiež pravidelne stretávajú a ešte nevyčítali, že sa o nich nepíše. Ale oni sa stretávajú lebo sa tešia na svoje volejbalové štvrtky, kde si zahrajú, potom si sadnú na pivečko a nemusí sa o nich tuším ani moc písať. Tú svoju partiu si budujú už niekoľko rokov a stále je dobrá, vždy niekto nový pribudne a zapadne. Tak neviem fakt, o čo ti ide? Navrhujem, aby sme sa stretli a dodiskutovali to.

Viera MikulčíkováNa zamyslenie


Vytváranie vzájomných ľudských vzťahov, ale i vzťahov a postojov k iným veciam okolo nás prináša veľa prekvapení a často nepochopenia. Jedno je isté, že ich úroveň, úprimnosť či znalosť veci a tým i vplyv na ďalší vývoj nie sú jednoduché a závisia i od inteligencie, diplomacie a záujmu tých, ktorí sú do diania zainteresovaní.

I počas môjho pôsobenia v meste som sa spoločne s viacerými pracovníkmi mesta, ale i poslancami zastupiteľstva, snažil vytvárať atmosféru vzájomnej spolupráce, budovania kontaktov, porozumenia a bez obáv, čo sa udeje. Či už išlo o organizácie na území mesta, ale i mimo neho, dobrých partnerských vzťahov medzi samosprávami. To sa týkalo škôl, cirkví, športovcov, družobných miest, spoločností s účasťou mesta a pod. Žiaľ, v poslednom období mám pocit, akoby to všetko bolo zbytočné a zlé, akoby terajšie vedenie mesta, ale i niektorí poslanci zastupiteľstva (hoci väčšina terajších je z minulého obdobia), sa od týchto zámerov dištancovali, resp. pri terajšej situácii nepokladali za potrebné, lebo...
K tejto úvahe ma priviedli skutočnosti z posledných mesiacov, či dní, ktoré si „neviem vysvetliť“ a pokladám ich za prejav neslušnosti, netolerantnosti, samoľúbosti, charakteru osôb.
Konkrétne, čo myslím. Partnerské vzťahy s mestom Paulhan vo Francúzsku (cca 7 rokov). Kontakty musela prebrať vytvorená Asociácia priateľov Francúzska (APF) v našom meste, pretože vedenie mesta nemá záujem o podporu týchto vzťahov (i napriek uzatvorenej dohode, čo rešpektuje obec Košariská). Jasne sa to ukázalo v júli tohto roku pri návšteve v Paulhan, bez účasti zástupcu – zástupcov mesta a to v období ich významného štátneho sviatku. Nejde tu o žiadne „súkromné aktivity“, ako sa vyjadrili i niektorí poslanci nášho zastupiteľstva, i keď je pravda, že sa skutočne nadviazali osobné priateľské vzťahy. Tam treba ísť, alebo ich prijať u nás a potom pochopíte.
Obdobne sú to i dlhoročné stretnutia obcí, miest s názvom Brezová – Březová z ČR a SR, zástupcov samospráv (zvyčajne starostov, primátorov), ako i športovcov, hasičov. Už 2-krát sa takéto stretnutie konalo i v našom meste.
V júli t.r. sa lúčila evanjelická pani farárka Vierka Mosná s rodinou v ev. kostole z dôvodu odchodu na rodný Liptov. Rodina Mosných prežila na Brezovej plných 20 rokov ako duchovní pastieri. Ing. B. Mosná pracovala 15 rokov ako vedúca oddelenia na MsÚ. Pani farárka V. Mosná bola i poslankyňou zastupiteľstva, členka mestskej rady a komisie pri zastupiteľstve, pravidelne sa zúčastňovala osláv, spomienok, akcií organizovaných v meste, alebo bola evanjelická cirkev ako spoluorganizátor. Už vážnosť duchovnej funkcie predznamenáva, že má byť i dôstojná rozlúčka. Tá bola, ale žiaľ bez účasti zástupcu mesta, ale i TVB (mestského televízneho vysielania), ale veď načo, keď tam nebol nikto za mesto.
No a spomienka na výročie majstra Jána Husa dáva tomu jasnú bodku. Nikdy sa nestalo, aby pri spomienke, pri jedinom pamätníku na Slovensku, nebol aktívne zástupca mesta, či s pozdravom, položením kytice. A to nechcem rozvádzať už viac mesiacov „odpadnutú“ bustu na pamätníku dr. Š.Osuského.
Len týchto pár poznatkov je z môjho pohľadu prejav vzťahu k histórii, duchovným hodnotám, k človeku a k jeho práci vôbec. Prepáčte, ale to mnohým v tejto dobe chýba.
V predvolebnom období v r. 2006 „volební aktivisti“ z neznalosti veci v samospráve kritizovali dianie v meste, ako bolo „Quo vadis Brezová“, alebo urážlivo na predvolebnom zhromaždení, že ak má ísť na Mestský úrad, tak sa mu chce... (nepoužijem výraz terajšieho pána poslanca). Vráť sa, čitateľ, k obsahu spomínaného článku, autora občana, kde je teraz, tak ako i ďalší - ako pomáhajú? Taktiež i k mojej písomnej reakcii v tom období a možno pochopíte, čo tým kto vtedy sledoval a načo som upozorňoval. Žiaľ, vtedy sa to bralo ako paškvil. Nuž Quo vadis...
Zamyslime sa bez emócií, takto sme to chceli? Myslím si, že niektorí pri „získaní moci“ zabudli na humánne, duchovné a ľudské hodnoty, ktoré by nás mali zbližovať, nie dať najavo – choďte preč. Nechcem sa týmito riadkami nikoho dotknúť, či znevážiť, to na rozdiel terajších nie je môj štýl. Ale takto to cítim a je mi ľúto po mojej dlhoročnej práci v meste, že terajší radní to smerujú inam. Sú presvedčení, že správne?
So želaním všetkého dobrého, duchovnej a ľudskej pohody nášmu mestu

Ivan Ďurkovič


Poďakovanie

Dňa 4. júla tohto roku pri chôdzi po chodníku na Staničnej ulici v Brezovej manželku náhle postihlo silné krvácanie z nohy. Mladí manželia, ktorí kráčali za ňou i s deťmi, si to všimli. Okamžite zavolali rýchlu zdravotnú pomoc a poskytli prvú pomoc. I touto cestou ďakujem za seba i manželku týmto dobrým mladým ľuďom. Ja som prišiel na
miesto nehody krátko pred príchodom sanitky a v obave o zdravotný stav manželky som sa zabudol spýtať na ich meno a adresu.
Prosím, ohláste sa na telefónnom čísle 62 44 300, chceme sa Vám ešte raz osobne poďakovať.

manžel


Nezabúdajme!

Tento rok si veriaci evanjelickej cirkvi a nielen oni pripomenuli už 593. výročie upálenia významného človeka - majstra Jana Husa, kazateľa a profesora na univerzite v Prahe.
Ako iste občania nášho mestečka vedia, pomník tohto bojovníka za pravdu je jediný na Slovensku. Stalo sa
tradíciou každoročne sa zhromažďovať pri tomto pomníku a s pokorou i vďakou zaspomínať na tohto človeka. Tak tomu bolo i tento rok v nedeľu 6. júla.
Po skončení spomienky som stretol dve účastníčky tohto zhromaždenia, ktoré hovorili, že býva tradíciou položiť k pomníku majstra kytičku kvetov za evanjelickú cirkev a druhú za mesto od mestského úradu. Tentoraz však s ľútosťou postrádali pri pomníku kytičku od mesta. Dúfame, že to nebol zámer, iba prosté pozabudnutie, ktoré sa v budúcnosti nebude opakovať, konštatovali.

Ďuriš Jozef, Partizánska ul.

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk