Zdravica jubilantovi

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Začiatkom augusta sa dožil šesťdesiatky pán Dušan Ragan. Poznáme ho ako výborného pracanta, verného manžela, starostlivého otca rodiny. Aktívny je i v ev. a.v. cirkevnom zbore ako presbyter či člen mužského spevokolu. Zdedenú lásku k prírode dokazuje ako turista a poľovník. K životnému jubileu mu za priateľov prajeme ešte veľa rokov Bohom požehnanej radosti. V osobnom, cirkevnom i občianskom živote.
-C-