Hudba bola jeho životom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Na myjavskom cintoríne sme sa rozlúčili s pánom Jozefom Slezákom /22. 8. 1929 - 13. 7. 2008/, ktorý pochádzal z Malého Zálužia. Ako riaditeľ a učiteľ pôsobil v Hurbanovej Doline v rokoch 1956 - 1963. Mnohí z bývalých žiakov spomínajú, ako s nimi nacvičoval divadlá, učil ich pestovať záhradné plody, vodil po okolitej prírode, poriadal spoločné zájazdy s rodičmi.
Zosnulého však poznalo široké okolie ako muzikanta. Hral na husle, akordeón a saxofón. Muzicíroval a spieval na


svadbách i zábavách. V roku 1962 hral v kapele Jána Petruchu na pamätných oslavách 700. výročia prvej písomnej zmienky o Brezovej.
Ešte výraznejšie sa potom zapísal na Myjave, kde po návrate z východného Slovenska učil cez dvadsať rokov. Ako kvalifikovaný dirigent viedol školský i učiteľský spevokol, ale výborne sa cítil i medzi záhradkármi.
Jožko Slezák naplnil svoje bytie bohato a mal v sebe i veľkú mieru žitia pre iných. Trvá tak vo svojich potomkoch, žiakoch i kolegoch aj naďalej.
Česť jeho pamiatke!

-puk-