Jún v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_06(jún), Vydané dňa: 15. 07. 2008

7. 6. 2008
Deti 2. a 3. triedy sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v ZUŠ. Oboznámili sa s jednotlivými odbormi, ktoré sa v umeleckej škole vyučujú, poučili sa o spôsobe hry na rôznych hudobných nástrojoch, sledovali bystré krokové variácie tanečníkov z Iskerky. Najzaujímavejšie pre ne bolo pozorovať v keramickej dielni, ako sa kus hliny v rukách šikovného pána učiteľa mení na pekný hrnček.13. 6. 2008
V piatok v odpoludňajších hodinách sa pre deti 3. triedy uskutočnila netradičná rozlúčka detí s materskou školou tzv. Indiánska noc. Pripravovali sa na ňu celý týždeň: zhotovili si čelenky, vybrali indiánske mená... No a v piatok ich pani učiteľky pomaľovali indiánskymi znakmi a potom sa už všetci pobrali plniť odkaz múdrej sovy a hľadať stratený poklad. Po ceste plnili rôzne úlohy: kŕmili hladného medveďa, preliezali tunelom, brodili sa riekou plnou žralokov, navliekali náhrdelník smutnému Indiánovi a iné. Po ich splnení sa dostali až k tí-pí Indiána Tašiho, ktorý ich požiadal o pomoc pri hľadaní jeho indiánskej dcéry. Pred deťmi bola opäť cesta plná nástrah a úloh. Zaviedla ich do neďalekého sadu, kde našli stratenú Indiánku. Po návrate do MŠ za spevu veselých piesní deti čakala odmena a chutná opekačka. Potom už spolu s Indiánmi strávili zaujímavý večer plný hier a súťaží. No a po večernej prechádzke nočnou Brezovou sa deti plné dojmov uložili na spánok bez mamičky a otecka. Za svoju odvahu a šikovnosť dostali ráno od pani učiteliek odmenu, diplom a náramok odvážneho Indiána od Tašiho a plní dojmov sa rozišli s rodičmi do svojich domovov.

25. 6. 2008
V stredu 25. 6. sa uskutočnila v MŠ rozlúčková slávnosť pre deti predškolského veku, na ktorú budúci prváci pozvali i svojich rodičov a starých rodičov. Po krátkom príhovore pani riaditeľky deti ukázali prítomným, čo všetko sa za tri roky v škôlke naučili. Veď okrem hier sa spolu učili kresliť, maľovať, spievať, cvičiť, tancovať. Naučili sa veľa o prírode, ľuďoch, zvieratách, či matematike. V programe plnom básní, piesní, tancov a scénok im to názorne dokázali. Na záver im triedne pani učiteľky zaželali veľa odvahy a sily, aby sa im písmenká z abecedy vydarili a v zrkadielku samé chvály a jednotky. Na pamiatku deti obdržali Pamätný list, knihu Farebná abeceda. Potom si už všetci posadali k slávnostne prestretým stolom a pochutili si na koláčikoch, ktoré im napiekli mamičky.

27. 6. 2008
V piatok 27. 6. sa konala v MŠ slávnosť pri príležitosti ukončenia realizácie úloh projektu Zelené pľúca deťom. Zúčastnili sa jej pozvaní hostia: z Nadácie Ekopolis - pán Hronec, zástupcovia zriaďovateľa mesta Brezová - pani primátorka Danková, pani Ušiaková a Štuchalová, sponzori a všetci tí, ktorí svojou prácou pomohli pri jeho realizácii – rodičia a starí rodičia detí. Prítomných privítala pani riaditeľka Viera Dobrovodská, v príhovore poďakovala všetkým za podporu projektu, za finančnú i materiálnu pomoc sponzorom a hlavne brigádnikom za ich pomoc a ochotu . Potom vystúpili s programom deti tretej triedy. Slávnosť obohatili svojím vystúpením i deti z tanečnej skupiny I.C.E.
Po oficiálnej časti sa všetci prítomní pobrali do MŠ na malé občerstvenie, ktoré im pripravili pracovníčky materskej školy.

V. Dobrovodská