Myjavské folklórne slávnosti s obrázkami spod Bradla

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2008_06(jún), Vydané dňa: 16. 07. 2008

V prvý deň Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2008, v piatok 20. 6. o 22.00 h. bola premiéra programu autora Martina Janšta st. Obrázky spod Bradla a Javoriny.
Plný amfiteáter v Trnovcoch mohol sledovať výber z hudobných, tanečných a výtvarných klenotov Myjavska v interpretácii FS Brezová z Brezovej pod Bradlom, ĽH Rosenka z Košarísk a priateľov z Chvojnice, Turej Lúky, Košarísk, Priepasného, Lubiny – Miškéch Dedinky, Poriadia, Vrbového a Bojníc, ktorý sa odohrával na pódiu a


 súčasne na dvoch veľkoplošných plátnach. Dvojhodinový program možno pokladať v istom slova zmysle za výpoveď úzkeho kolektívu nadšencov, ktorá vznikala a formovala sa v uplynulom desaťročí. Výpoveď, ktorá prináša a sprostredkúva pomocou obrazovej projekcie i zvuku nezabudnuteľné dotyky s nositeľmi tradícií, unikátne archívne záznamy jednotlivcov a inštitúcií, ich tvorivé pretavenie súčasnou generáciou v celej hĺbke pestrosti myjavského regiónu, rešpektujúc všetky cenné počiny predchodcov, ktoré sa snažila poctivo vytriediť a prepojiť. Toľko citát z bulletinu vydaného pri príležitosti 49. medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2008. Veľký zanietenec a propagátor čistého folklórneho umenia M. Janšto postavil program okrem iného aj na tanečnej zložke FS Brezová, v ktorej sa vystriedali súčasní, ale aj bývalí členovia FS Brezová a ich deti a vnúčence. Na pódiu sme mohli vidieť tri generácie rodín, napr. Miroslav a Viera Papánkovci so synmi Martinom a Miroslavom a s vnúčatami Matejom a Betkou. Ján Bzdúch so zaťom Milošom Kováčom a s vnúčatami Luckou, Silviou a Samkom. Ján Danko s vnukom Kristiánom. Ďalšie krásne dielo, ktorého námet, scenár, réžiu a digitálne spracovanie vyšlo z umu a rúk Martina Janšta st., ktorý sa predstavil počas večera aj ako muzikant so svojimi tromi synmi Martinom, Michalom a Jakubom. Nie iba pre Brezovčanov to boli krásne obrázky spod Bradla.

V. Mikulčíková