Otvorenie kúpaliska

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_06(jún), Vydané dňa: 16. 07. 2008

ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom , a.s., prevádzkovateľ letného kúpaliska, oznamuje verejnosti, že dňom 15. 6. 2008 bolo otvorené letné kúpalisko Pod Ostriežom.
Pre verejnosť bude otvorené v čase:pondelok – nedeľa 10.00 - 20.00 hod.

cena vstupného:  
dospelí                      60,- Sk
deti do 6 rokov          zdarma
študenti                     30,- Sk
ZŤP                             zdarma
dôchodcovia             20,- Sk

Od 17.00 hod. do 20.00 hod. 50 % zľava.

Zvýšenie cien vstupného a zrušenie niektorých výhod (t. j. Základná škola v Brezovej pod Bradlom mala ostatný školský týždeň vstup zdarma, tento rok nie), bolo vynútené hlavne z dôvodu zvýšenia miestnych daní a zamietnutím žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta (mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2008 žiadosť zamietlo svojím uznesením č. 50/2008).

ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s., srdečne pozýva na návštevu všetkých záujemcov o kúpanie a príjemné strávenie voľného času.


predstavenstvo ŠVS BRADLAN
Brezová pod Bradlom , a. s.