Predseda TTSK ocenil protifašistických bojovníkov

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_05(máj), Vydané dňa: 15. 06. 2008

Už iba niekoľko žijúcich osemdesiatnikov - priamych účastníkov odboja tvorí jadro našej ZO SZPB. Patria medzi nich pani Milka Reptová a pán Ing. Ján Bzdúšek.
Potešilo nás, že práve oni dostali od predsedu Trnavského samosprávneho kraja T. Mikuša pozvanie na slávnosť pri príležitosti 63. výročia skončenia 2. svetovej vojny, konanú v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.
"Úctu treba vzdať každému, kto v sebe nazbieral toľko odvahy, aby sa dokázal vzoprieť a vzdorovať fašizmu, či už ako radový občan, alebo aktívny bojovník na akejkoľvek strane koalície protifašistických síl."


"Cením si Vašu statočnosť, ako aj Vaše rozhodnutie bojovať na strane bojovníkov proti fašizmu."
Toľko citáty z pozvánky.
Teší nás, že naši najstarší členovia, aktívni bojovníci, prijali z rúk zástupcu Trnavského samosp. kraja Čestné uznanie, darček a hlavne úprimné slová vďaky za ich hrdinské činy v nezabudnuteľnom a jedinečnom povstaní slovenského ľudu proti fašizmu.
Vďaka patrí aj Obvodnému výboru SZPB v Senici, pod ktorý patrí aj naša Zákl. org., ktorý zabezpečil dopravu a pozval aj p. Tomáša Dobrovodského, člena ZO v Prašníku a teraz žijúceho v Brezovej pod Bradlom.

A. Mosnáčková
                                                                                Redakcia Noviniek spod Bradla blahoželá oceneným.