Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_05(máj), Vydané dňa: 15. 06. 2008

7. 5. sa uskutočnila schôdza členov výboru  klubu dôchodcov.
9. 5. sa uskutočnila vychádzka po partizánskych chodníčkoch. Malá skupinka na čele s p. A. Mosnáčkovou a priamym účastníkom partizánskeho oddielu Repta, Ing. J. Bzdúškom, sa vybrala k pomníku padlých partizánov U Rafčíkov. Po chvíli hľadania pomník našli. Smutný bol pohľad na zanedbané, vysokou trávou a burinou zarastené miesto. Pani B. Reptová narýchlo vytrhala burinu a trávu, aby sa skupinka dostala k pamätníku. Ing. Bzdúšek


zaspomínal na boj na Danéch Vrchu, kedy bola partizánska skupina prezradená a prepadnutá Nemcami. Oddiel ustupoval cez Trchov nad Rafčíkov, kde ich prepadla ďalšia nemecká záloha. Ústup oddielu kryl guľometčík Štefan Držka, poľský partizán Eduard Lanuševsky a J. Bzdúšek. Drška a Lanuševsky v boji padli, Bzdúšek bol ranený. Na Danéch Vrchu padol jeden ruský partizán a zajatí boli partizánsky lekár MUDr. Vezír a kuchár Vladimír Kovár st., ktorý neskôr zahynul v koncentračnom tábore pri Melku. Nemcov vtedy padlo 19. Ranených a mŕtvych si Nemci odvážali z bojiska na voze, do ktorého miesto koní zapriahli zajatých MUDr. Vezíra a V. Kovára. Ing. J. Bzdúšek, bývalý partizán, jeden z tých, ktorí nastavovali svoje životy pri oslobodzovaní nášho kraja, sa prihovára a odkazuje mladej generácii:
"Vy mladí, čo po nás prídete,
vy na to zabudnúť nesmiete,
keď sa zem krvou našou kropila,
vtedy sa sloboda rodila."
12. 5. oslávili v klube dôchodkyne spoločne Deň matiek. Prítomné ženy a hostí Bc. Evu Ušiakovú a Bc. Mariana Gavlasa privítala vedúca klubu p. O. Allinová. V jej príhovore odzneli krásne slová a myšlienky venované všetkým matkám, starým mamám, babičkám. M. Reptová predniesla báseň Matke. Kyticou uvitou z pesničiek, básničiek, tančeka a scénky pozdravili prítomných deti III. MŠ pod vedením pani učiteľky Filipovej a hudobného doprovodu pani riaditeľky Dobrovodskej. Za milé vystúpenie tety obdarovali deti potleskom i sladkosťami. Po odchode detí sa prítomným prihovoril prednosta MsÚ M. Gavlas. Poďakoval sa im za všetku vykonanú prácu venovanú nielen rodine, deťom, vnúčatám, ale i celej spoločnosti. V slávnostnom prípitku zaželal všetkým ženám - matkám všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia do ďalších rokov. Na záver stretnutia bolo pre prítomných pripravené bohaté občerstvenie.
21. 5. sa uskutočnila beseda s príslušníkom MsP pánom P. Londákom.
28. 5. sa uskutočnila schôdza členov výboru klubu dôchodcov. Pripravili akcie na jún:
- MDD, stretnutie s deťmi,
- stretnutie jubilantov za I. polrok roka 2008,
- návšteva kúpaliska v Dunajskej Strede.

za KD A. Kubicová