Prijímacie skúšky do ZUŠ

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2008_05(máj), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 15. 06. 2008

Povinné prijímacie skúšky pre školský rok 2008/2009 prebiehajú v ZUŠ Brezová 12. a 17. 6. 2008 od 14.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy. Deti do 15 rokov musia prísť v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, nakoľko potrebujeme okrem základných údajov aj rodné číslo dieťaťa a prevedenie úhrady školného v prípade prijatia a prebratia rozhodovacieho protokolu potvrdeného podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu. Prijímame deti od 4 rokov do VO a TO a do HO od 1. ročníka ZŠ. Okrem vyučovaných odborov v tomto školskom roku pri dostatočnom 

záujme uchádzačov otvoríme aj triedy moderného tanca, počítačovej grafiky a digitálnej fotografie. Znovu ponúkame i štúdium pre dospelých v prípade dostatočného záujmu uchádzačov. Po prijímacích skúškach stavy žiakov na budúci školský rok uzatvoríme. Nezabudnite, že vaše deti budú v septembri teoreticky o rok staršie a vo vyššom ročníku. Nezmeškajte teda vhodný začiatok ich štúdia vo vybranom odbore.

JK