Usilovný DFS Iskerka

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2008_05(máj), Zdroj: ZUŠ, Vydané dňa: 15. 06. 2008

Byť členom DFS Iskerka neznamená len nezáväzné trávenie voľného času pohybovou aktivitou. Je to zodpovednosť každého člena súboru pri realizácii choreografie na mnohých, aj hodinových vystúpeniach pri rôznych príležitostiach. Dobrá telesná kondícia, schopnosť prispôsobiť sa zmenám a novým požiadavkám učiteľa, ovládanie tanečných prvkov a tanečnej zostavy, pri zvládaní školských povinností, nie je vždy ideálna a možná, ale potrebná. Súborová príprava si vyžaduje človeka celého, či už je to hudobník alebo tanečník. Pri skúsenostiach, ktoré deti vo

 veku našich žiakov majú, je to veľmi náročné. Napriek tomu sa snažia z celých síl byť dobrí. Hoci diváci sú schopní a ochotní malým účinkujúcim nejaké tie omyly a chybičky odpustiť, prísne učiteľské oko a ucho ich zachytí a tak nasledujúce nácviky sú opäť tvrdé. To, že v tomto školskom roku mali deti veľa vystúpení, im pomáha vyspieť na dobrých súborákov po všetkých stránkach. Kamarátov, hráčov i tanečníkov, navzájom sa rešpektujúcich. Samozrejme, to obnáša niekedy i problémy v rodine, prispôsobenie sa vystúpeniam detí, náročnej a stálej údržbe krojov. Naučia sa však spolupracovať, rešpektovať sa a navzájom si pomáhať. Len od apríla vystupovali na 160. výročí Meruôsmych rokov v ND Štefánikovom, na koncerte pre mamičky v našej škole a v hodinovom pásme aj v Trnave, na festivale dreva v Dubňanoch a budú aj na slávnostiach mesta Pohořelíc. V Dubňanoch sa deti stali aj svedkami rekordu a zápisu do Guinnessovej knihy rekordov o najväčšiu cimbálovú muziku. Cez prázdniny ich čaká ešte vystúpenie v Kolárove na Cyrilometodejských dňoch. V rámci týchto akcií deti spoznávajú nové miesta a vždy najú i možnosti vidieť a zažiť niečo nové. Odmenou za tohtoročné aktívne pôsobenie v DFS im bude výlet do ZOO v Lešnej, miesto, ktoré si samy vybrali. A tak pre pani uč. TO Mgr. Antóniu Polákovú a p. uč. Annu Hašanovú, na rozdiel od väčšiny učiteľov, 27. 6. prázdniny nezačínajú. Budú náš folklór reprezentovať tam, kde sme ešte nevystupovali. Za doterajšiu činnosť by som chcela všetkým členom DFS poďakovať a zaželať im aj naďalej veľa úspechov a radosti z vydarenej práce. Vyučujúcim okrem toho ešte aj batôžtek s koláčmi trpezlivosti a nových nápadov posypanými vďakou rodičov a láskou detí k zachovávaniu tradícií a mame-učiteľke. Zároveň chcem poďakovať i všetkým tým, rodičom a priateľom školy, kolegom zo všetkých odborov ZUŠ, ktorí sa priamo či nepriamo na činnosti súboru zúčastňujú, tým, ktorí sa snažia DFS Iskerka zviditeľňovať, prikladajú svoju rodičovskú ruku aktívne k dielu a podporujú zachovanie a rozvoj brezovských tradícií na vysokej úrovni.

JK