Deň detí v našom meste

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_05(máj), Vydané dňa: 15. 06. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázok1. jún je známy ako Medzinárodný deň detí. Tento rok vyšiel 1. jún na nedeľu, a preto sme sa rozhodli osláviť ho spolu s deťmi už v sobotu 31. mája.
Program odštartoval o 14:00 hod. šašo Jašo, ktorý poprial deťom veľa zábavy. Energiu pre zdolávanie náročných súťažných disciplín deťom vlialo do žíl vystúpenie detskej tanečnej skupiny I.C.E., ktorým vedúca Hanka Valová po vystúpení odovzdala pohár za úspešnú reprezentáciu v tanečnej súťaži Senecká dúha. Šašo Jašo vyzval všetky


deti, aby si prišli k nemu zobrať mapku mesta, na ktorej boli znázornené jednotlivé disciplíny, ktoré bolo treba splniť.
V areáli CVČ (ZUŠ) sa nachádzala prvá disciplína - streľba z luku. Každý mal tri pokusy. Niektorým sa podarilo trafiť do čierneho až všetky tri šípy.
Na Námestí M. R. Štefánika sa nachádzali ostatné disciplíny. Bolo treba absolvovať prekážkový beh, kreslenie kriedou na zem, chodenie na chodúľoch, preťahovanie lanom, prekážkovú dráhu, trojnožku a najväčšie prekvapenie pre deti - lezeckú stenu. Za každú splnenú súťažnú disciplínu deti získali podpisom splnenie úlohy na druhej strane mapky. Ak boli všetky disciplíny absolvované, výmenou za mapku deti dostali sladké odmeny u pani Ušiakovej (v našej základni).
Pre najmenšie deti bol pripravený nafukovací hrad umiestnený pred reštauráciou Ragan. Počas dňa sa hasiči a policajti pretekali, kto má hlasnejšiu sirénu, pretože práve to bol signál, že okolo nich sa niečo zaujímavé deje. Deti mohli vidieť, ako vyzerá pravý požiarny útok, aká ťažká je nepriestrelná vesta, aké ľahké je zapálenie paliet, ale aj aké ťažké je ich následné uhasenie, výzbroj a výstroj policajtov, skok do záchrannej plachty, ako sa sedí v policajnom aute a veľa iných zaujímavostí.
Pre staršiu vekovú kategóriu detí vystúpili hudobné skupiny Zdanie klame a M.F., ktoré ukončili muzikou Medzinárodný deň detí.
Touto cestou chceme poďakovať sponzorovi COOP Jednota, ktorá nám prispela na sladkosti pre deti, OO PZ Brezová p/Br., Mestskému hasičskému zboru, Mestskej polícii, šašovi Jašovi (Ingride Filipovej), zdravotníčke Anne Pagáčovej a našim mládežníkom z CVČ, ktorí prispeli k dobrému priebehu MDD: Janke Peričkovej, Dianke Križákovej, Petrovi Bartákovi, Braňovi Bôžikovi, Robovi Fajnorovi, Andrejovi Sigetovi, Mišovi Kačenákovi, Tomášovi Slezárikovi, Jakubovi Halabrínovi, Janke Drhovej, Marekovi Kocúrikovi a Veronike Turčekovej pod vedením Tomáša Peričku.

Bc. Eva Ušiaková, odd. soc., školstva a kultúry