Poďakovania

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_05(máj), Vydané dňa: 15. 06. 2008

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 14. mája 2008 spolu s nami rozlúčili s našou milovanou manželkou, sestrou, tetou a krstnou mamou Emíliou Dubajovou, rodenou Mosnáčkovou.
smútiaca rodina

pre zväčšenie kliknite na obrázokÚprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí dňa 23. 5. 2008 odprevadili na


poslednej ceste nášho drahého otca, starého otca a prastarého otca Jozefa Jančeka, ktorý nás dňa 20. 5. 2008 vo veku 79 rokov navždy opustil.
Naše poďakovanie za cirkevnú rozlúčku vyslovujeme dôstojnému pánu farárovi Lukášovi Šlosárovi.
Vďaka patrí i dychovej hudbe Hradišťanka.
Zároveň všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a slová útechy.
smútiace deti s rodinami