Deň narcisov

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_04(apríl), Vydané dňa: 18. 05. 2008

Liga proti rakovine každý rok organizuje celoslovenskú verejnoprospešnú finančnú zbierku pod názvom „DEŇ NARCISOV“. Tento rok sa zbierka konala 11. apríla 2008. V tento deň sa v každom meste objavujú mladí dobrovoľníci, ktorí pomáhajú s organizáciou zbierky. Ani naše mesto nebolo výnimkou. Naša mládež označená šerpami sa veľmi dobre zhostila svojej úlohy. Všetci občania mesta, ale i návštevníci mohli prispieť do špeciálne označených pokladničiek. Ako protihodnotu obdržali žltý narcis, symbol tejto zbierky.

Výsledok zbierky nás veľmi milo prekvapil. Po prvýkrát táto suma prekročila 30 000 Sk. Celkom sa vyzbieralo 34 865,50 Sk, ktoré sa odovzdali na účet LPR. Výnos zbierky bude slúžiť na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.
Touto cestou by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí podporili verejnú zbierku a menovite ďakujem našej mládeži: D. Ďuricovej, P. Bartákovi, K. Polákovej, A. Sigetovi, V. Turčekovej, A. Allinovej, B. Bôžikovi, V. Varsíkovej, J. Peričkovej, M. Kocúrikovi, P. Osuskému, P. Kleinovi, A. Dolinskému a J. Halabrínovi, ktorí sa ako dobrovoľníci podieľali na realizácii celej akcie.

Tomáš Perička, CVČ Brezová