Zelené pľúca deťom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_04(apríl), Vydané dňa: 18. 05. 2008

Materská škôlka D. Jurkoviča sa zapojila do projektu nadácie Ekopolis, ktorá v 3. ročníku programu Ľudia pre stromy podporila 34 projektov sumou 1,4 milióna korún. Generálnym partnerom programu je Skupina Skanska v SR.
Žiadosti o podporu predložilo celkovo 282 uchádzačov, ktorí spolu požadovali 17,5 milióna korún.
Hodnotitelia sa snažili vybrať spomedzi nich tie, ktoré čo najviac zapájali do úprav verejných priestranstiev miestnych obyvateľov. Dôležitým kritériom bol tiež vhodný výber drevín, ktorý bol v súlade s pôvodnými druhmi


drevín v danej lokalite. Finančné prostriedky sú určené predovšetkým na nákup sadeníc, ošetrenie stromov a materiál potrebný k výsadbe.
ZRPŠ pri MŠ v spolupráci s mestom a oddelením regionálneho rozvoja vypracovalo projekt s názvom Zelené pľúca deťom. Cieľom projektu je revitalizácia a výsadba novej zelene, čím sa zvýši estetická a predovšetkým funkčná hodnota nášho mesta.
Projekt sa bude realizovať za pomoci mesta, rodičov, občianskeho združenia ZRPŠ pri MŠ Sídl. D. Jurkoviča a záhradného architekta.

RR