Dôstojné spomienky na zaslúžilého muža

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_03(marec), Vydané dňa: 18. 04. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokV minulom čísle Noviniek sme priniesli článok o Tomášovi Hrošovi (27. 3. 1807 – 10. 2. 1874). Napísaný bol pri príležitosti dvestého výročia jeho narodenia. Koncom marca sme uskutočnili prednášky s besedami o živote a diele tohoto vzácneho evanjelického kňaza, pedagóga a publicistu. Stalo sa tak v klube dôchodcov (P. Uhlík) a v klube Spoločnosti MRŠ (J. Nosko, M. Valihora).
Mestské aktivity vyvrcholili v prvú nedeľu po Veľkej noci 30. marca. Najprv pietnou spomienkou pri hrobe T. Hroša,


potom slávnostnými službami Božími v kostole na Fortni, o ktorého postavenie sa enormne zaslúžil.
Na cintoríne sa k prítomným, medzi ktorými boli aj bratia Vladimír a Ján Foltínovci (potomkovia po Hrošovom bratovi Martinovi), prihovorila domáca evanjelická farárka Viera Mosná. Podľa textu Žid.13,7 poďakovala Pánu Bohu za svojho zvečnelého predchodcu, za jeho „statočnú službu, ktorú vykonal pri duchovnom a hmotnom zveľadení brezovského cirkevného zboru; za úsilie, ktoré vynaložil pre rozvoj školstva a vzdelanosť mládeže...“ Po položení kytíc zástupcami domáceho zboru, seniorátu a primátorkou mesta Annou Dankovou, verše z Leškových Vzdychov naimských predniesla Radka Lážeková. Mužský cirkevný spevokol, vedený Vladimírom Húskom, zaspieval pieseň Spočívejte již v pokoji. Záverečnú modlitbu predniesol senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík.
V chráme Božom domácich viery a hostí privítala zborová dozorkyňa Jana Bôžiková. Kázňou slova Božieho poslúžil brat senior Šefčík. Oprel sa o text 2M 40,1 – 2/16 a zdôraznil, že „podobne ako Mojžiš postavil svätostánok na príkaz Hospodina, urobil tak vybudovaním tohoto chrámu Božieho aj Tomáš Hroš. Pestujte toto dielo po predkoch ako vzácne dedičstvo živej viery, a také ho odovzdajte ďalšej generácii...“ V Krátkom vstupe oboznámila sestra farárka veriacich so životopisom T. Hroša, ktorý sa „nezmazateľnými písmenami zapísal do brezovskej histórie“. V programe liturgoval aj domáci kaplán Tibor Molnár, košarisko-priepasnianska farárka Zuzana Durcová a krajniansky farár Ivan Novomeský. Spieval mužský cirkevný spevokol.
Podujatia na počesť T. Hroša boli naozaj dôstojné. Vďaka všetkým, ktorí sa ich zúčastnili. K spokojnosti poriadateľov chýbal však väčší záujem verejnosti. Škoda, že so železnou pravidelnosťou opäť absentovali zástupcovia kultúrnych a pedagogických inštitúcií, ktorým v tejto bezduchej prítomnosti nič už nehovorí ani „stavovská česť“. Preto na záver haiku z pera Ivana Kadlečíka: „Ak v našej mysli nedýchajú tí dávni, dávno sme mŕtvi“.

Peter Uhlík