Marec v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_03(marec), Vydané dňa: 18. 04. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázok6. marec
Formou zážitkového učenia sa deti oboznámili s prácou príslušníka MsP. Exkurzii v budove a na dvore mestskej polície predchádzala vo februári beseda s inštruktorom pánom Londákom, kde sa deti zoznámili s náplňou práce a pomôckami, ktoré pri práci používa.
Po ceste na služobňu MsP pán Londák deťom vysvetlil, ako sa majú správať na dopravnej komunikácii: po ktorej


strane chodníka kráčať, ako prechádzať po priechode pre chodcov. Na stanici MsP zase deti videli používanú techniku – kamerový systém, vysielačky, pomôcky na zisťovanie odtlačkov prstov (daktyloskopia), povozili sa na služobnom aute. Poznatky, ktoré deti získali počas oboch dní, využijeme vo svojej ďalšej práci už v najbližšom období; deti sa zapoja do výtvarnej súťaže „Polícia očami detí.“

7. marec
V MŠ bolo rušno už od skorého rána. Deti pomáhali vyzdobovať triedu, dokončovali darčeky, všade robili veľký poriadok. Veď na poobedie pripravovali veľkú slávnosť. Do materskej škôlky pozvali mamičky, tety, babičky, proste všetky ženy, aby spoločne oslávili ich sviatok – MDŽ. Pripravili pre ne pásmo hier, básní a piesní s jarnou tematikou. V závere odovzdali mamičkám vlastnoručne vyrobené darčeky.

10. marec
Na tento deň sa tešili veľkí aj malí. Blížila sa Veľká noc, a tak sme v pondelok uskutočnili výlet na Gazdovský dvor v Turej Lúke, kde sa deti formou zážitkového učenia oboznámili s ľudovými tradíciami týkajúcimi sa veľkonočných sviatkov. Naučili sa farbiť vajíčka v cibuľových šupách s využitím zeliniek, zdobiť vajíčka voskom. Spoločne s gazdom uplietli veľký korbáč, ktorým vyšibali gazdinú. Tá ich odmenila vajíčkami a pestrými stužkami. Na záver vyniesli za spevu piesní z dvora Morenu, aby symbolicky ukončili zimu a privítali jar. Potom sa posilnili maslovým chlebíkom s medom a bylinkovým čajom. Najväčšiu radosť mali z toho, keď sa na dvore mohli pohrať s kozou a malými kozliatkami. Svoje dve čierne jahniatka im prišla ukázať i ovečka. Deti prežili na gazdovskom dvore príjemné a hlavne poučné dopoludnie. Plné dojmov sa pred obedom vrátili do MŠ.

13. – 14. marec
Marec je mesiacom kníh. Deti z druhej a tretej triedy navštívili pracovisko mestskej knižnice. Pracovníčky pani Fedorová a Bôžiková ich oboznámili s náplňou svojej práce, poučili, že každá kniha má presne svoje miesto v poličke, je označená a ten, kto si ju požičia, s ňou musí zaobchádzať opatrne, neničiť ju kresbami a listovať tak, aby sa nepoškodila. Svoje rozprávanie pani Fedorová doplnila i čítaním rozprávky uja Dobšinského. Deti strávili v MsK príjemné dopoludnie a veríme, že sa z nich stanú v budúcnosti jej pravidelnými návštevníkmi.

13. marec
Pani učiteľky Bzdúšková a Poláčková zorganizovali už tretie tvorivé dielne v tomto školskom roku. Tento raz motivované prichádzajúcimi sviatkami jari – Veľkou nocou. Deti spolu s rodičmi vytvárali lepením, strihaním a maľovaním lienky, húseničky a technikou vosku zdobili krásne vajíčka. Rodičov zaujalo aj pletenie korbáčov; veď čo by to bolo za šibačku bez poriadneho korbáča. Pani učiteľky využili poznatky a zručnosti získané z gazdovského dvora, kde ich učil pliesť korbáče pán Michalička. A tak sa za ich asistencie plietli korbáče v triede jedna radosť. Deti spolu s rodičmi strávili v MŠ zase jedno pekné popoludnie.

18. marec
V tento deň sa v budove ZUŠ uskutočnil III. ročník prehliadky v dramatickej tvorivosti detí predškolského veku pod názvom „Macko Uško“, ktoré pre deti myjavského regiónu organizujú pani učiteľky brezovských materských škôl. Celú prehliadku moderoval Šašo Jašo. Našu materskú školu reprezentovali deti so scénkou Neposedná včielka, ktorú nacvičili pod vedením pani učiteľky Filipovej. Záver programu patril tanečnej skupine dievčat z našej MŠ, ktorý nacvičila pani učiteľka Poláčková.

V. Dobrovodská