Výber z aktivít radnice

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

1.2. 2008
Pracovná návšteva regionálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne z Trnavy a riaditeľky Slovenskej sporiteľne zo Senice u primátorky za účelom informovania o produktoch a možnostiach spolupráce.

7.2. 2008
Rokovanie primátorky so zástupcom Slovenského zväzu horskej cyklistiky o spolupráci pri organizovaní pretekov v


 horskej cyklistike v okolí Brezovej pod Bradlom.
Účasť prednostu a pracovníčky regionálneho rozvoja na seminári „Čistá, šetrná a efektívna budúcnosť“ na Veľvyslanectve holandského kráľovstva v Bratislave. Seminár usporiadalo Ministerstvo hospodárstva Holandska v Haagu.
Pravidelné zasadnutie mestskej rady.

11.2. 2008
Účasť pracovníčky regionálneho rozvoja na otvorení Programu rozvoja vidieka SR a OP Rybné hospodárstvo v Bratislave.

13.2. 2008
Zasadnutie hodnotiacej poroty za účelom vyhodnotenia študentskej architektonickej súťaže fakulty STU Bratislava v spolupráci s BC Torsion Brezová – Pavilón M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Zasadnutia sa zúčastnila primátorka ako členka poroty.

14.2. 2008
Zasadnutie mestského zastupiteľstva.

15.2. 2008
Odovzdávanie ocenenia Cena primátorky mesta za rok 2007 občanom mesta, podnikateľskej spoločnosti, spojené s kultúrnym programom.

18.2. 2008
Pracovné rokovanie primátorky s členmi Klubu generálov zamerané na organizovanie osláv Dňa armády.

19.2. 2008
Účasť primátorky na vyhlásení víťazov a odovzdaní cien architektonickej súťaže študentov STU – Pavilón M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

22.2. 2008
Pracovná návšteva primátorky u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

25.2. 2008
Pracovné stretnutie primátorky s odbornými pracovníkmi k rekonštrukcii komunikácie Ulíc Hurbanova – Garbiarska.

26.2. 2008
Pracovné rokovanie primátorky so zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo veci výstavby kanalizácie a rekonštrukcie vodovodu.
Rokovanie zástupcov OR policajného zboru v Trenčíne s prednostom o priestoroch pre štátnu políciu.

27.2. 2008
Účasť a vystúpenie primátorky na zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účelom obhajoby zachovania ZSŠ M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

28.2. 2008
Zasadnutie prípravného výboru Regionálnej spomienkovej slávnosti na Bradle.