Projekty, do ktorých sme sa zapojili

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

Detský vzdelávací projekt Bezpečná komunita

Deti predstavujú najviac ohrozenú a zároveň najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov vzhľadom k nebezpečenstvám, ktoré na nich číhajú na ulici, chodníku, ihrisku i počas cesty do školy.
To sú dôvody, pre ktoré sa prvý ročník dlhodobého vzdelávacieho projektu Bezpečná komunita – komunita je náš


domov, ktorý vyhlásila a podporuje KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, zameriava na bezpečnosť prváčikov základných škôl a predškolákov materských škôl na celom Slovensku.
Do tohto projektu sa zapojili deti MŠ na sídlisku D. Jurkoviča a deti MŠ na Budovateľskej ul. Za pomoci pani učiteliek vytvorili krásne leporelá za ktoré môžu vyhrať športové potreby a ak budú úspešní v krajských kolách môžu v celoštátnom finále získať detské alebo športové ihrisko.

Deti dostali pracovné zošity na tému bezpečné prázdniny.


Pozitívna energia pre šport 2008
Nadačný fond Západoslovenská energetika , a.s. – Nadácia Pontis vyhlásila tretí ročník grantového programu Pozitívna
energia pre šport. Cieľom programu je podpora výstavby a rekonštrukcie športových plôch s celoročným vyžitím.
Oddelenie Regionálneho rozvoja a marketingu podalo žiadosť o grant na realizáciu cyklodráh v TEEN PARKU v lokalite Horný rad.
Získať peniaze z tohto grantu sa snaží i ZŠ. V  prípade úspechu projektu využijú získané peniaze na vybudovanie
tartanovej dráhy.

pre zväčšenie kliknite na obrázokEurópsky sociálny fond

Mesto Brezová pod Bradlom chce mať vzdelaných pracovníkov.

Práve preto podali Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov podľa § 47zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu. Ak bude projekt pod názvom ,,Vzdelanosťou k zvýšeniu efektívnosti spoločnosti a spokojnosti zamestnancov” úspešný, budú sa zamestnanci Mesta vzdelávať v oblasti komunikačných technológii, komunikačných zručností a právneho minima.

RR