Cirkevné oznamy

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

14. 3. (piatok) – 17.00 hod. zakončenie pôstneho modlitebného týždňa v zborovej sieni, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,
16. 3. (6.nedeľa pôstna – Kvetná, Palmarum) - 10.00 hod. pašiové Sl. Božie, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,
20. 3. (Zelený štvrtok, Dies viridium) - 17.00 hod. večerné Bohoslužby, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,


21. 3. (Veľký piatok, Parasceve) - 10.00 hod. veľkopiatočné pašiové Služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej, o 17.00 hod. večerné Bohoslužby v zborovej sieni, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,
23. 3. (1. slávnosť veľkonočná, Pascha, Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini) - 10.00 hod. slávnostné Služby Božie, o 14.00 hod. nešporné Bohoslužby v zborovej sieni,
24. 3. (2. slávnosť veľkonočná) - 10.00 hod. hl. Služby Božie, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,
29. 3. (sobota) – 13.00 hod. seniorálny konvent v Senici,
30. 3. (1. nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti) - 9.00 hod. spomienka pri hrobe v. p. farára T. Hroša na miestnom cintoríne, o 10.00 hod. spomienkové Služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia v. p. farára Tomáša Hroša, slávnostným kazateľom bude vz. p. br., senior J. Šefčík,
6. 4. (2. nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini) - 10.00 hod. hl. Sl. Božie,
13. 4. (3. nedeľa po Veľkej noci, Jubilate) - 10.00 hod. hl. Sl. Božie.
Každý piatok o 16.00 hod. stretnutie evanjelickej mládeže v budove ev. školy.
Každú nedeľu o 10.00 hod. detská besiedka v budove ev. školy.


Ev. a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom srdečne pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia brezovského farára Tomáša Hroša, ktorá sa uskutoční v nedeľu 30. marca 2008. Spomienková slávnosť sa začne o 9.00 hod. na miestom cintoríne pri mieste jeho posledného odpočinku a bude pokračovať o 10.00 hod. spomienkovými Sl. Božími za účasti vz. p. br. seniora J. Šefčíka.