Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 30. 1. 2008 odovzdali zástupcovia certifikačnej spoločnosti TUV SUD Slovakia s.r.o. v poľovníckom zámku v Palárikove certifikačné osvedčenie PEFC Mestským lesom s.r.o. Brezová pod Bradlom. Držiteľom certifikácie je v súčasnosti v SR 80 lesníckych subjektov. Schéma PEFC je Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, podľa ktorého je na svete certifikovaných viac ako 194 miliónov hektárov lesov. Držiteľom autorských práv a vlastníkom registrovanej obchodnej značky „PEFC“ a loga PEFC je Rada PEFC sídliaca

v Luxembergu. Logo a obchodná značka PEFC, ktoré MsL s.r.o. obdržali, poskytujú informácie, že drevo a materiály na báze dreva pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Certifikáty sú hodnovernými dokladmi o kvalite hospodárenia v lesoch podľa celosvetovo uznávaných štandardov. Tieto osvedčenia udeľujú lesníkom nezávislé certifikačné orgány po odporúčaní auditorských tímov, zložených zo špičkových odborníkov, ktorí sa prísne a presne držia medzinárodne uznávaných pravidiel. Posudzujú podľa nich, či daný lesnícky subjekt hospodári v súlade s filozofiou a kritériami trvalo udržovateľného obhospodarovania lesov, to znamená, že hospodárenie v takýchto lesoch vyrovnane zohľadňuje environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky. Získali sme tak skutočne dôveryhodné doklady o kvalite našej práce, ktorou zabezpečujeme napĺňanie všetkých celospoločensky významných funkcií lesov. Certifikát PEFC je potvrdením i ocenením zodpovednej práce vedenia a pracovníkov MsL s.r.o.

Ing.Juraj Slovák, riaditeľ.