Mesto Brezová získalo dotáciu

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

V závere roku 2007 získalo Mesto Brezová dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 200 000 Sk. Táto dotácia bude účelovo použitá na uhradenie nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na interiér a exteriér chaty na Bradle. Výška poskytnutej dotácie v plnej miere pokryje všetky náklady spojené s prípravou nevyhnutnej projektovej dokumentácie, ktorá bude dokončená v prvom štvrťroku r. 2008.

Bc. Marian Gavlas, prednosta MsÚ