Udeľovala sa Cena primátorky za rok 2007

Autor: Viera Mikulčíková <vieramikulcikova(at)gmail.com>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokPokračujúc v tradícii každoročného oceňovania občanov a spoločností, ktorí dosiahli významné úspechy, dlhodobo vykonávajú záslužnú prácu v prospech obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom, vyznamenali sa humánnym činom alebo ako úspešní rodáci reprezentujú mesto doma i v zahraničí, sa na základe stanovených kritérií a odporučení príslušnej komisie mestského zastupiteľstva rozhodla  primátorka mesta JUDr. Anna Danková udeliť Cenu primátorky mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 aj v tomto roku.

Slávnostné kultúrno-spoločenské podujatie sa uskutočnilo v piatok 15. februára 2008 v obradnej sieni mestského úradu už po piatykrát. V úvode primátorka mesta  srdečne privítala kandidátov  ako aj ich príbuzných a známych a niekoľkých poslancov  mestského zastupiteľstva. Ocenených všetkým prítomným postupne predstavila slečna Mária Káčerová. Z kvarteta prvý prevzal cenu pán Miroslav Babiar za udelenie diamantovej Janskeho plakety, ktorú dostal za 82 odberov krvi. Za zásluhy o vznik a činnosť  v Spoločnosti a Nadácii M. R. Štefánika a za občiansku angažovanosť pri oživovaní demokratických tradícií Brezovej pod Bradlom a Slovenska sa dostalo uznania a cenu si prevzal Mgr. Ján Iždinský. Potom  bola predstavená spoločnosť s ručením obmedzeným BC TORSION, člen skupiny DIRICKX. Cenu za vynikajúce úspechy v podnikateľskej činnosti, za vytvorenie veľkého počtu pracovných príležitostí v regióne a zároveň za neustále zvyšovanie sociálnej starostlivosti o svojich zamestnancov prevzal z rúk primátorky mesta pán Ing. Tibor Lazarov, generálny riaditeľ spoločnosti. Okrem curriculum vitae BC TORSION bol výstižne predstavený aj pán Lazarovič, ktorý je na poste generálneho riaditeľa od prvopočiatku až doteraz. Na záver si prevzala cenu za zanietenú tvorivú a organizačnú činnosť v oblasti kultúry a športu v meste pani Viera Mikulčíková. V jej predstavení prítomným zaznelo, že s jej menom bude navždy späté oživenie symbolu rodného mesta Brezovské perko ako aj to, že ako bývalá hráčka hádzanárskeho klubu Bradlan už vyše 20 rokov sa venuje organizátorskej práci pre klub.
Na záver vystúpil a za všetkých ocenených poďakoval pán Lazarovič.
Slávnostné odpoludnie kultúrnymi vstupmi ovenčili žiaci a pedagógovia miestnej základnej umeleckej školy. Na záver bolo priateľské stretnutie pri čaši vína.

V. Mikulčíková