Zápis detí do MŠ

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

Riaditeľstvo MATERSKEJ ŠKOLY
Budovateľská 348, Brezová pod Bradlom
pozýva rodičov detí od 2 do 6 rokov na
ZÁPIS detí do MŠ v šk. roku 2008/2009                                        
 
 
 

Prihlášky do materskej školy si môžete vyzdvihnúť

od 3. 3. do 31. 3. 2008
v budove MŠ v čase od 600 do 1600 h.

 

Na zápis si treba priniesť občiansky preukaz jedného z rodičov a  rodný list dieťaťa.

číslo telefónu  034 62 42 120
riad. MŠ Anna Hajdučková