Aktivity radnice v mesiaci január 2008

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_01(január), Zdroj: S. Kovačechová, Vydané dňa: 14. 02. 2008

 1. 01. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na pracovnom stretnutí členov výberovej komisie Miestnej akčnej skupiny v Myjave.


 1. 01. 2008

Účasť pracovníkov regionálneho rozvoja na veľtrhu Regiontour 2008 v Brne, kde nám ponúklo spoluúčasť v stánku družobné mesto Pohořelice . 1. 01. 2008

Návšteva primátorky JUDr. Anny Dankovej na veľtrhu Regiontour 2008 v Brne pri príležitosti prezentácie mesta Brezová pod Bradlom.


 1. 01. 2008

Návšteva MUDr. Klapáčovej u primátorky JUDr.Dankovej za účelom riešenia priestorov.


Návšteva zástupcu riaditeľa OR Policajného zboru v Trenčíne u primátorky JUDr. Anny Dankovej za účelom prerokovania možnosti prenájmu priestorov pre potreby štátnej polície.


Rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej a zástupcov MsÚ s Ing. arch. Michalicom ohľadne štúdie dopravy.


 1. 01. 2008

Návšteva zástupcov spoločnosti REAL Bratislava za účelom prezentácie a ponuky možnej spolupráce v oblasti výstavby bytov a developerstva.


Návšteva zástupcu spoločnosti Centrum bývania z dôvodu prezentácie možností v oblasti výstavby bytov.


Návšteva primátorky JUDr. Anny Dankovej na zdravotnom stredisku za účelom stretnutia s lekármi a riešenia prípadných problémov.


 1. 01. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej a pracovníčky regionálneho rozvoja Mgr. Kataríny Štuchalovej na otvorení veľtrhu Slovakiatour 2008 v Bratislave.


 1. 01. 2008

Pracovné rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej a vedúceho odd. výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy Ivana Minárčiného s generálnym riaditeľom BVS ohľadne vybudovania splaškovej kanalizácie na niektorých uliciach v Brezovej pod Bradlom.


Účasť prednostu Bc.Mariana Gavlasa a pracovníčky oddelenia sociálneho, školstva a kultúry Bc. Evy Ušiakovej na vernisáži výstavy Hodvábne sny - maľované na hodvábe a Cesta k samostatnosti v múzeu SNR v Myjave.


 1. 01. 2008

Návšteva primátorky JUDr. Anny Dankovej u významných podnikateľských subjektov v Brezovej pod Bradlom za účelom osobného pozvania na Mestský ples 2008.


 1. 01. 2008

Pravidelné zasadnutie mestskej rady.

 1. 01. 2008

Návšteva poslanca Národnej rady SR pána Zvonára u primátorky JUDr. Anny Dankovej z dôvodu zoznámenia sa a oboznámenia sa s problémami mesta.


 1. 01. 2008

Porada príslušných pracovníkov mestského úradu a primátorky JUDr. Anny Dankovej k plánovaným investičným akciám v Brezovej pod Bradlom.


 1. 01. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na pracovnom stretnutí Miestnej akčnej skupiny v Myjave.


Účasť primátorky JUDr.Anny Dankovej na zasadnutí ZMOS – región Myjava v Turej Lúke.


 1. 01. 2008

Pracovné rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej a vedúceho odd. výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy Ivana Minárčiného na VÚC v Trenčíne za účelom prerokovania investícií na obchvat v Brezovej pod Bradlom.


Soňa Kovačechová