Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2008/2009

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

Pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 26.1.2008 sa v Základnej škole na Piešťanskej ulici uskutočnil zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2008/2009. Rodičom a budúcim prváčikom sa predstavili deti zo Školského klubu svojím kultúrnym programom. Po krátkom príhovore pána riaditeľa Mgr. Miloša Klandúcha sa deti rozišli do tried, kde predviedli svoje doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Na zápise sa zúčastnilo celkovo 41 detí, z toho: 23 chlapcov a 18 dievčat. Žiadostí o odklad bolo 6, z toho: 3 chlapci a 3 dievčatá. Zapísaných zostáva 35 detí, z toho: 20 chlapcov a 15 dievčat.

Pre zväčšenie kliknite na obrázokZ počtu 35 detí má záujem o anglický jazyk 28 detí, o nemecký jazyk 7 detí. Záujem o etickú výchovu má 25 detí, o náboženskú výchovu: katolícke náboženstvo 5 detí, evanjelické náboženstvo 5 detí. Záujem navštevovať školský klub má 27 detí a stravovať sa v školskej jedálni 33 detí. Budúcim prváčikom prajeme veľa dobrých známok, veľa nových kamarátov a chuť do spoznávania nových vecí.

 

Bc. Eva Ušiaková, odd. sociálne, školstva a kultúry