NÁZORY / KOMENTÁRE - Aktualizácia informácií na autobusovom nádraží

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

Obraciam sa na vedenie mestského úradu so žiadosťou, aby riešilo neaktuálne údaje na informačnej tabuli autobusového nádražia. Došlo k zmenám, časť autobusových spojov bola zrušená.

Vzhľadom na skutočnosť, že hromadnú dopravu po zrušení železničnej dopravy zabezpečujú len autobusy, týka sa
tento problém nielen Brezovanov, ale i návštevníkov nášho mesta.

Ladislav Gavora


K žiadosti pána Gavoru poskytol prednosta mestského úradu nasledujúce vyjadrenie:

Už v priebehu minulého roku sme podali žiadosť o aktualizáciu cestovných poriadkov na odbor dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je prevádzkovateľom informačnej tabule na autobusovom nádraží. Pretože sme dodnes nedostali odpoveď, situáciu budeme riešiť osobne.

Bc. Marian Gavlas, prednosta MsÚ