Cirkevné oznamy

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

12. 2. (utorok) a 14. 2. (štvrtok) o 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni,
17. 2. - 2. nedeľa pôstna, Reminiscere, 10.00 hod. hl. Sl. Božie v zborovej sieni,
19. 2. (utorok) a 21. 2. (štvrtok) o 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni,
24. 2. - 3. nedeľa pôstna, Oculi, 10.00 hod. hl. Sl. Božie v zborovej sieni,

26. 2. (utorok) a 28. 2. (štvrtok) o 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni,
2. 3
. - 4. nedeľa pôstna, Laetare, 10.00 hod. hl. Sl. Božie v zborovej sieni,
14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom,
4. 3
. (utorok) a 6. 3. (štvrtok) o 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni,
9. 3
. - 5. nedeľa pôstna, Smrtná - Iudica, 10.00 hod. pašiové Sl. Božie v chráme Božom,
10. 3.
14. 3. - pôstny modlitebný týždeň, začiatok o 17.00 hod v zborovej sieni.
Každý piatok o 16.00 hod. stretnutie ev. mládeže v budove ev. školy.
Každú nedeľu o 10.00 hod. detská besiedka v budove ev. školy.