Rozhovor

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

Miroslav Michalica

Na Dopravnú štúdiu Rekonštrukcia komunikácií Ul. J. M. Hurbana a št. cesta II/499 sme sa spýtali jej autora Ing. arch. Miroslava Michalicu.Aký je váš vzťah k Brezovej?
Vzťah ako k rodnému mestu, kde som vyrastal a tým aj nadviazal priateľské vzťahy s ľuďmi, ktoré sa dokážu
vytvoriť iba počas dospievania a sú nezaťažené ekonomickou, politickou alebo inou situáciou. Vzťah ako k mestu, odkiaľ pochádzali a kde aj tvorili významní architekti Jurkovič a Tvarožek. Samotná príroda Brezovej a jej okolia ma privádza k častým návratom do rodného mesta a k rodine, ktorá tu žije.

Môžete nám túto Dopravnú štúdiu v krátkosti predstaviť?
Dopravná štúdia rieši revitalizáciu Hurbanovej ulice, aby zodpovedala dnešným technickým a estetickým nárokom za predpokladu zaradenia tejto ulice do mestskej triedy. Uličný profil v dnešnom stave vytvára samotnú asfaltobetónovú vozovku neurčito začínajúcu pri opornom múre a končiacu štrkovou plochou s prechodom na chodník s povrchom z liateho asfaltu. Nový uličný profil vytvára dláždený chodník „odpichnutý“ od rodinných domov kamennou riavou. Chodník od komunikácie oddeľuje pás, v ktorom je navrhnutá zeleň striedajúca sa s pozdĺžnym parkovaním a prechodmi do rodinných domov. Samotná komunikácia je z asfaltobetónu, prechody pre chodcov nadväzujúce na schodiská v opornom múre sú navrhnuté z čadičových kociek pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Od oporného múru je komunikácia oddelená zeleným alebo dláždeným pásom.


Bývam na ulici J. M. Hurbana a preto viem, že kanalizácia je tu už v dosť zlom stave. Bude sa v pripravovanej rekonštrukcii riešiť aj táto otázka?
Štúdia rieši vizuálny tvar ulice a až ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude podrobnejšie riešiť technickú infraštruktúru, ale je nevyhnutné počítať s výmenou kanalizácie, nakoľko podľa nových predpisov musí byť kanalizácia delená (dažďová a splašková).

Súčasťou vami navrhnutej štúdie je i výsadba zelene. Môžete uviesť, kde je táto zeleň naplánovaná a v akom rozsahu?
Zeleň je navrhnutá v páse predeľujúcom cestnú komunikáciu a chodník a tiež v páse pri opornom múre. Predpokladá sa výsadba nízkej zelene.

Aké materiály navrhujete použiť na povrchy komunikácií?
Cestná komunikácia je navrhnutá z asfaltobetónu, pozdĺžne parkovania popri komunikácii a prechody pre chodcov z čadičového kameňa a chodníky z betónovej dlažby.

V čom vidíte najväčší prínos navrhnutej rekonštrukcie?
Prínos je v jasnom diferencovaní dynamickej a statickej dopravy a pohybu chodcov, ako aj samotná vizuálna revitalizácia uličného profilu.


Rubriku pripravil Matúš Valihora.

Pre zväčšenie kliknite na obrázokpopiska k obr.: Navrhovaná rekonštrukcia križovatky na Nám. M. R. Štefánika