Hodvábne sny

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

Hodvábne sny je názov výstavy maľovaných šatiek žiačok VO ZUŠ Brezová, momentálne prebiehajúcej v Múzeu SNR Myjava. Výstavu s týmto poetickým názvom otvoril p. riaditeľ Múzea SNR PaedDr. R. Pudelka 18. 1. 2008 spolu s Mgr. J. Kazičkovou, autorkou koncepcie výstavy. Všetkých 40 vystavených prác vzniklo postupne počas pravidelnej výučby práve v jej triede a pod jej pedagogickým vedením.

Práce sú poznačené rukopisom každej zo 14-tich autoriek, ktoré sa do nich snažili premaľovať svoju farebnosť a kompozíciu rôznymi postupmi maľby na hodvábe. Nepridŕžali sa žiadnej historickej maľby ani inšpirácií z mnohých internetových ponúk, ale svoju tvorivosť a cítenie plne rozvinuli do jedinečných úžitkových výtvorov. Malebnosť väčšiny z nich v nás budí pocit príjemne pôsobiaceho obrazu. Individualita a chuť vyskúšať si niečo nové, nadšenie z  tvorivej hry v línii i farebej ploche priniesli autorkám samým mnoho podnetov do ďalšej práce a radosť z krásnych darčekov pre svoje priateľky a aj pre seba. Veď vlastniť originál túžime všetky. Bez rozdielu veku autoriek (od žiačok 8. ročníka cez stredoškoláčky až po dospeláčky a obe učiteľky ZUŠ) námety, farebnosť a celkové prevedenie vznikli aj pre návštevníka výstavy, ktorá trvá do 25. 2. 2008, inšpiratívnej kolekcii malieb technikou známou už v 4. storočí pred n.l. Dúfame, že všetky tieto práce budú tešiť ich majiteľov nielen na výstave, ale ešte veľmi dlho ako odevné alebo bytové doplnky. Veď kvôli tomu s láskou a nadšením vznikali.

J. Kazičková