Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča...

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2007_11(dvojčíslo), Zdroj: V. Dobrovodská, Vydané dňa: 21. 12. 2007

Jedným z dlhodobých zámerov nášho predškolského zariadenia je i skvalitnenie spolupráce s rodinou, aktívne zapájanie rodičov do činnosti materskej školy a prehlbovanie vzťahov : učiteľ-rodič, rodič-dieťa, rodič-rodič.
K splneniu tohto cieľa sme sa v tomto školskom roku rozhodli uskutočniť akcie nového druhu. Jednou z prvých bolo v októbri stretnutie v triede lienok pod názvom „Deň škriatkov“. V spolupráci s rodičmi, ktorí sa v ten deň premenili


na rozprávkové postavičky, sme pre deti pripravili zaujímavé športovo-zábavné disciplíny na školskom dvore, v nich si deti preverili svoje zručnosti, odvahu, pohotovosť. Rodičia zatiaľ tvorivo pracovali pri zhotovovaní strašidielok z tekvíc.

V novembri sme opäť pozvali rodičov na zaujímavé popoludnie. V triede včielok pani učiteľky pripravili tvorivé dielne pod názvom „Jesenné variácie“, kde si mamičky a ockovia spolu so svojimi ratolesťami mohli spoločne vytvoriť šesť rôznych výrobkov: masku strašidla z papiera alebo látky a vaty, obrázok jesene z vylisovaných listov, či pozdrav v tvare malej tekvice. Deti veľmi zaujala technika odtláčania korkovej zátky namočenej vo farbe. Z pripraveného rôznorodého matariálu deti strihali, nalepovali a maľovali, rodičia im s náročnejšími úlohami pomáhali. V triede vládla prijemná tvorivá atmosféra. Hoci bola už vonku tma, nikomu sa nechcelo ísť domov. Pri šálke čaju, kávy a koláčikoch sa rodičia medzi sebou bližšie spoznali, vymenili si navzájom skúsenosti pri výchove svojich drobcov a zároveň mali možnosť pozorovať, ako sa ich dieťa správa v kolektíve rovesníkov, aké nadobudlo v škôlke zručnosti, či je pri práci sústredené a dokáže primerane plniť úlohy.
Prínosom oboch týchto akcií bolo, že prispeli k posilneniu emocionálneho vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, no zároveň sa rodičia bližšie spoznali, vytvorili sa základy nových kamarátskych vzťahov.
V oblasti plnenia úloh projektu Zdravá škola sme uskutočnili predplaveckú prípravu detí v plavárni v Myjave. Zúčastnilo sa jej 18 detí.
Každý štvrtok a piatok pod vedením skúsenej trénerky Mgr. Gálikovej deti získavali základy plávania. Naučili sa nebáť vody, odvážne sa v nej pohybovať bez zábran, ponárať sa, či plávať pomocou dosky. Dňa 30. 11. sme kurz slávnostne ukončili. Deti za odmenu dostali zlatú medailu a mokrý diplom.
Touto cestou ďakujeme pánovi Tatarovi za zabezpečenie dopravy.

Viera Dobrovodská, riaditeľka MŠ Sídl. D. Jurkoviča