A už je to tu !

Autor: Jana Kazičková <janakazickovazus(at)zoznam.sk>, Téma: 2007_08(august), Vydané dňa: 13. 09. 2007

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Aj v ZUŠ Brezová sa konalo otvorenie školského roku v pondelok 3. 9. 2007. O 14.00 hod. sa žiaci všetkých odborov stretli v spoločenskej sále školy  spolu s pedagógmi školy, p. primátorkou JUDr. A. Dankovou, p. prednostom Bc. M. Gavlasom a členmi rady školy.Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Po krátkej informácii o zmenách, prednesených riaditeľkou školy Mgr. Janou Kazičkovou, sa rodičom i žiakom prihovorila a zaželala veľa úspechov i p. primátorka. Pri predstavovaní pracovného kolektívu školy sa všetci zoznámili i s novým pedagógom školy hudobného odboru Mgr. Pavlom Michaličkom, ktorý bude vyučovať hru na heligónku. Všetkým deťom, rodičom i pedagógom želám veľa trpezlivosti, usilovnosti, tvorivých nápadov a úspechov počas celého školského roku a aby sme sa stretávali vždy s úsmevom na tvári a pochopením v srdci.

J. Kazičková