Zo školy do regiónu, z regiónu od školy (pokračovanie)

Autor: Jana Reptová, Mgr. <studnicka111(at)centrum.sk>, Téma: 2007_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2007

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!V minulom čísle sme priniesli niekoľko základných informácií o projekte s rovnomenným názvom, ktorý sa uskutočňuje aj vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava.
Nosnou ideou celého projektu je vytvorenie kladného vzťahu mladej generácie k svojmu rodnému mestu, kraju, prírode, kultúrnym a ľudovým tradíciám. Cieľom je nielen výučba v krajších školských učebniach a priestoroch, na ktorých sa budú podieľať aj samotné deti, čo povedie k zníženiu vandalizmu v školskom prostredí, ale aj vlastná kreatívna práca detí vo forme rôznych výrobkov a tie budú vhodným prezentom pri akciách, ktoré budú reprezentovať školu i za hranicami regiónu.


Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Deti z výtvarného krúžku, ale aj mnohé iné, ba dokonca aj niektoré pani učiteľky a rodičia s veľkou radosťou začali zhromažďovať časti krojov, keramiky, výšiviek, tradičných nástrojov – kolovrátky ap. zo širšieho okolia Brezovej. Samotné deti sa podieľali pri inštalovaní zozbieraného materiálu, čomu predchádzali mnohé prípravy, napríklad žehlenie častí krojov (pozri foto). Nakúpené šáločky a tanieriky budú zdobiť námety s regionálnou tematikou, tie si už deti vopred pripravili a chcú sa pochváliť aj na najbližšom Brezofskom jarmeku. Okrem toho sa podieľali na tvorbe návrhov loga školy, z ktorého najkrajšie bude spolu s regionálnou mapou zdobiť steny chodby školy. Realizácia začne už v mesiaci august 2007 pod vedením skúsenej pani učiteľky D. Bôžikovej.
Aj dobudovaním učebne chceme prispieť k pozdvihnutiu regionálneho povedomia u žiakov a napomôcť tak do budúcnosti rozvoju cestovného ruchu v našom krásnom kopaničiarskom kraji.
 
J. Reptová