Kto je kde? (máj)

Autor: Admin <vecera(at)brezova.sk>, Téma: 2007_05(máj), Vydané dňa: 24. 07. 2007

Základná škola Brezová pod Bradlom (1964 - 1973), Stredná knihovnícka škola Bratislava (1973 - 1977), Filozofická fakulta Katedra etnografie a folkloristiky Univerzity Komenského Bratislava (1977 - 1981), Inštitút etnológie a kultúrnej antropológie Mickiewiczova univerzita Poznaň, Poľsko (1982 - 1985). 1981 – sťahovanie do Poľska, kde som začala študovať od nového roku.


Stana Buchowska, rod. Rechtorisová (1958)
 
Vždy ma ťahalo do sveta, čo sa mi aj v podstate splnilo. V roku 1981 som sa sťahovala do Poľska, kde som začala od nového roka hneď aj študovať. Vždy som chcela cestovať a súčasná práca to naplnila na 200%. Bývam v Poznani a pracujem vo Varšave. Založila som a šéfujem mimovládnej organizácii nadácia La Strada, ktorá sa zaoberá prevenciou obchodu so ženami a pomocou obetiam. K tejto profesii som sa dostala tak, že prevenciou obchodu so ženami sa dlhodobo zaoberala jedna mimovládka v Holandsku. Keďže riešila veľa prípadov Poliek, vyhlásila konkurz v Poľsku. Prihlásila som sa a vybrali ma. Po určitom čase mi bolo odporučené, aby som sa osamostatnila. Moja práca spočíva v riadení nadácie, kde pracuje 16 osôb; som zodpovedná za informačnú kampaň, lobing a medzinárodnú spoluprácu. Okrem toho sa zaoberáme vzdelávacou a prevenčnou činnosťou, máme 3 linky dôvery, centrum krízovej intervencie a azylový dom pre obete. Zúčastňujem sa odborných konferencií alebo ich organizujem. Nadácia La Strada má pobočky v 9 štátoch strednej a východnej Európy a v Holandsku. Naša práca je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ (program EQUAL). Ovládam päť cudzích jazykov: poľský, ruský, český, anglický a nemecký.
Mám dve dospelé deti: Ján (24 rokov) študuje na Ekonomickej univerzite v Poznani a zaoberá sa nehnuteľnosťami a analýzou akciového trhu. Zuzana (22 rokov) je študentkou anglickej filológie na Univerzite v Poznani.
Vo voľnom čase poznávam svet a plávam.
Máš prístup k Novinkám spod Bradla a v akej podobe?
Novinky som čítala pri návšteve rodičov v Brezovej, vždy na mňa čakal ich štós. Odteraz ich budem čítať pravidelne aj doma cez internet.
Čo ťa najviac potešilo/zarmútilo pri tvojej poslednej návšteve rodnej Brezovej?
Keďže som bola naposledy v rodnej Brezovej v zime, tak ma potešilo vianočné osvetlenie.