Športový deň predškolákov

Autor: Admin <vecera(at)brezova.sk>, Téma: 2007_06(jún), Zdroj: MŠ sídl. D. Jurkoviča, Vydané dňa: 23. 07. 2007

V utorok 29. mája sa uskutočnil v telocvični ZŠ Dolné lúky II. ročník Brezovských športových hier detí predškolského veku. Organizátormi tohto podujatia sú učiteľky z Materskej školy na Sídlisku D. Jurkoviča pani Ondrejkovová, Poláčková a Dobrovodská. Pozvanie na II. ročník BŠH prijalo 40 detí z ôsmich MŠ Myjavského okresu.


Po prezentácii, slávnostnom nástupe družstiev a otvorení II. ročníka BŠH sa prihovorila malým športovcom primátorka mesta JUDr. Anna Danková. V krátkom príhovore zaželala deťom veľa športových úspechov, dobré výkony a súťaženie v rámci fair-play.
 
Deti súťažili v šiestich disciplínach. Svoje pohybové zručnosti predviedli na skákacích loptách, pri jazde na kolobežkách a skákaní vo vreci. Rýchlosť deklarovali pri prenášaní predmetu vo vedierkach, či vo dvojiciach pri prenášaní stavebnice, obratnosť pri chôdzi prekladaním papierových podložiek.
 
Tretie miesto za svoje výkony získali deti z MŠ z Budovateľskej ul. Brezová. Na II. mieste sa umiestnili deti z myjavskej MŠ a I. miesto získali a zároveň obhájili prvenstvo z minulého roka deti z MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča z Brezovej. Všetky deti boli v závere hier odmenené medailami, diplomom, športovými potrebami a suvenírmi. Dovoľte mi touto cestou poďakovať v mene organizátoriek celému kolektívu zamestnancov MŠ Sídliska D. Jurkoviča za ochotu zorganizovať takúto akciu, za pomoc pri príprave pohostenia pre športovcov a hostí, deťom za veľmi peknú reprezentáciu materskej školy. Poďakovanie patrí i riaditeľovi ZŠ pánovi Klandúchovi za poskytnuté priestory a zriaďovateľovi – mestu Brezová za finančné zabezpečenie tejto veľmi peknej akcie.
 
Viera Dobrovodská, MŠ Sídlisko D. Jurkoviča